บริษัท ไทย อาร์เค.คิน จำกัด มีทีมวิศวกรผู้ควบคุมงานและทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มานานกว่า 10 ปี โดยทีมงานของเราให้บริการ : ติดตั้งและให้คำปรึกษา , งานออกแบบและเขียนแบบพร้อมยื่นขออนุญาต กนอ. ,งานโครงสร้าง , ต่อเติม , ซ่อมแซม อาคารโรงงานสำนักงาน

งานระบบเครื่องจักรในโรงงาน ,งาน PMระบบไฟฟ้า ,งานสี, งานเหล็ก ,การสั่งทำตามแบบ,งานระบบสาธารณูปโภคในโรงงานทุกชนิด

นโยบายหลัก คือ เราจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของงาน ราคาเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร-ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 –ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 -ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 –ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน-ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด-ระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช-ระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้-ระยอง
© 2015-2017 thai-rk-kin.com All Rights Reserved.